fbpx

სამომხმარებლო შეთანხმება (მომსახურების წესები და პირობები)

განახლების თარიღი: 17.04.2021

 მოგესალმებით კომპანია „თი-ჯი-ელ ჯგუფი“-ს ვებ გვერდზე. გთხოვთ, ყურადღებით გაეცნოთ წინამდებარე შეთანხმების პირობებს. ვებ-გვერდის www.Giordano.ge - ს ნებისმიერი მომსახურებით სარგებლობისას, თქვენ თანხმობას აცხადებთ ჩვენი მომსახურების პირობებზე.

სამომხმარებლო შეთანხმებაში შეიძლება შევიდეს ცვლილებები. ონლაინ შესყიდვის დროს უახლოესი ვერსიის გაცნობა თქვენი პასუხისმგებლობაა, შესაბამისად გთხოვთ პროდუქტის ყიდვამდე შეამოწმეთ მომსახურების წესების და პირობების უახლესი ვერსია შემდეგ ბმულზე https://giordano.ge/index.php/ka/%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%AE%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98 შეთანხმების თავში მოცემული იქნება შეთანხმების ბოლო განახლების თარიღი.

ყველა ქვემოთხსენებული პირობა არეგულირებს თქვენს მიერ ვებ-გვერდითა და ჩვენი მომსახურებით სარგებლობას.

ჩვენი მომსახურება 

www.Giordano.ge არის ონლაინ მაღაზია, რომელიც შესაძლებლობას აძლევს მომხმარებელს შეიძინოს ვებ გვერდზე წარმოდგენილი  პროდუქცია და ისარგებლოს მესამე კომპანიის შესრულებული მიწოდების სერვისით.

ონლაინ მაღაზიასთან ერთად ფუნქციონირებს რეალური მაღაზიები, სადაც მომხმარებელს ადგილზე შეუძლია მოირგოს და შეიძინოს- ის ელექტრონულ საწყობში არსებული პროდუქცია.

აქედან გამომდინარე თქვენს მიერ შერჩეული პროდუქტი, რომელიც თქვენს სამომხმარებლო კალათში აღმოჩნდება, შესყიდვის ოპერაციის განხორციელებამდე არ  იქნება დაზღვეული იმ რისკისგან, რომ  ვებ გვერდზე  სხვა დარეგისტრირებული ან/და მაღაზიაში ადგილზე მისული მომხმარებელი არ დაგასწრებთ და არ შეიძენს ამავე ნივთს. ამიტომ გირჩევთ დროულად განახორციელოთ შესყიდვის ოპერაცია.

www.Giordano.ge არ იღებს პასუხისმგებლობას იმაზე, რომ თქვენ, როგორც ვებ გვერდის მომხმარებელმა, ვერ შეიძინეთ სასურველი პროდუქტი მიუხედავად იმისა, რომ ეს პროდუქტი თქვენ შეძენის მომენტამდე,  გადახდის ოპერაციის განხორციელებამდე იხილეთ www.Giordano.ge -ს ვებ გვერდზე ან დაარეზერვეთ ის თქვენს ელექტრონულ ჩანთაში.

იმ შემთხვევაში, თუ სისტემამ უარი გითხრათ ტრანზაქციის განხორციელებაზე და მოგაწოდათ ინფორმაცია თქვენს მიერ შერჩეული პროდუქტის არ არსებობასთან დაკავშირებით, თქვენ აცხადებთ თანხმობას, რომ მიიღოთ ეს ინფორმაცია არსებული შეთანხმების შესაბამისად. 

 თქვენი  ანგარიში და  პროფილი 

www.Giordano.ge -ს ვებ-გვერდზე ავტორიზაცია და მისი მომსახურებით სარგებლობა თქვენი ანგარიშის მეშვეობით არ არის ნებადართული ნებისმიერი სხვა ფიზიკური ან იურიდიული პირისათვის.

თქვენ ხართ პასუხისმგებელი მსგავსი უნებართვო სარგებლობის აღკვეთაზე. თუ სხვა თქვენს მიერ არაუფლებამოსილი პირი შევა ვებ-გვერდზე და ისარგებლებს მომსახურებით თქვენი ელექტრონული ანგარიშის მეშვეობით, ჩვენ ვივარაუდებთ, რომ ვებ-გვერდზე შეხვედით თქვენ და განვახორციელებთ საქონლის მიწოდებას ანგარიშით მითითებულ მისამართზე.

კომპანია იხსნის პასუხიმგებლობას თქვენი ელექტრონული ანგარიშიდან განხორციელებულ ნებისმიერ ოპერაციაზე და ტრანზაქციაზე.

გთხოვთ, დაუყოვნებლოვ შეგვატყობინოთ, თუ გაიგებთ, რომ თქვენი ანგარიშის გამოყენება ხორციელდება თქვენი ნებართვის გარეშე.

 ანგარიშსწორება

www.Giordano.ge - ზე ანგარიშსწორება შესაძლებელია ნებისმიერი ბანკის Visa, Mastercard და American Express ბარათის მეშვეობით. იხილეთ ბარათის მონაცემების შევსებით ინსტრუქცია: ლინკი

 ტრანსპორტირება

ონლაინ შეძენილი პროდუქტის მიტანა ხდება მხოლოდ ვებ გვერდზე ტრანსპორტირების ჩამონათვალში არსებულ ქალაქებში. საქართველოს ტერიტორიაზე მიტანის სერვისს ახორციელებს კომპანია “Smart Taxi” და კომპანია TNT. შეკვეთის ჩაბარება ხდება თქვენს მიერ მითითებულ ტრანსპორტირების მისამართზე. კომპანია არ აგებს პასუხს მესამე პირის მიერ მიწოდების პირობების დარღვევაზე. ტრანსპორტირების ნებისმიერი პირობის დარღვევაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება სატრანსპორტო კომპანიას.

 ტრანსპორტირების ვადა და ტარიფი.

ტრანსპორტირების ვადა და ღირებულება დამოკიდებულია მომხმარებლის მისამართზე და შეკვეთის გაკეთების დროზე და აღწერილია ვებ გვერდზე, ტრანსპორტირების არჩევის დროს.

 ონლაინ შეძენილი პროდუქტის დაბრუნება

 1. Giordano.ge-ზე შეძენილი პროდუქციის უკან დაბრუნება არ ხდება.
 2. გამონაკლის შემთვევაში შესაძლებელია პროდუქტის დაბრუნება, მხოლოდ ქარხნული წუნის გამოვლენის შემთხვევაში მიწოდებიდან 24 საათის განმავლობაში.
 3. ქარხნული წუნის გამოვლენის შემთხვევაში გამოაგზავნეთ წერილი ელ-ფოსტაზე ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.  და წერილში მიუთითოთ თქვენი მომხმარებლის სახელი და შესყიდვის თარიღი, აგრეთვე ატვირთეთ წუნდებული პროდუქტის ფოტო, რომელზედაც ნათლად უნდა ჩანდეს წუნდების მიზეზი.
 4. დაბრუნება არ მოხდება, თუ პროდუქტს აღენიშნება ხმარების კვალი და/ან დაზიანება მიღებულია პროდუქტის ხმარების ან შეფუთვის არასწორად გახსნის შედეგად.
 5. პროდუქციის დაბრუნება მოხდება ვებ გვერდის მენეჯერთან სატელეფონო შეთანხმების საფუძველზე
 6. დაბრუნების ტრანსპორტირების ღირებულებას სრულად გადაიხდის კომპანია.
 7. პოდუქციის დაბრუნების შემთხვევაში გადახდილი თანხა ხარჯების გამოკლებით ანაზღაურდება 1-3 სამუშაო დღის განმავლობაში

ონლაინ შეძენილი პროდუქტის გაცვლა

 1. პროდუქტის გადაცვლა ხორციელდება პროდუქციის მიწოდებიდან 1 კვირის განმავლობაში იგივე ან მეტი ღირებულების პროდუქციაში.
 2. გადაცვლის მოთხოვნით უნდა გამოაგზავნოთ წერილი ელ-ფოსტის მისამართზე ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript. წერილში უნდა მიუთითოთ თქვენი მომხმარებლის სახელი და შესყიდვის თარიღი იმ პროდუქციის კოდები, რომელშიც გსურთ პროდუქციის გადაცვლა
 3. გადაცვლა არ მოხდება, თუ პროდუქტს აღენიშნება ხმარების კვალი ან დაზიანება.
 4. პროდუქციის გადაცვლა მოხდება ვებ გვერდის მენეჯერთან სატელეფონო შეთანხმების საფუძველზე
 5. გადაცვლის დროს ნებისმიერ ხარჯებს, მათ შორის ტრანსპორტირების ღირებულებას აანაზღაურებს მომხმარებელი.
 6. ჰიგიენიდან გამომდინარე  გამოცვლას არ ექვემდებარება აქსესუარების კატეგორიაში მითითებული პროდუქტები:  წინდები და საცვლები.

© 2020 Giordano.ge. All Rights Reserved.
Created by Ilia Chiabrishvili